Yber das Formular kasch mit de Jätter per Mail Kontakt ufnä

Falls de di diräggt willsch mälde, denn kasch uns ahlüte oder e Mail schriibe::

Em Präsidänt (Thomi) uf - 078 718 42 06

Kasch uns au Maile uf info@gassejaetter.ch

E Facebook Site hänn mir ebefalls:

Facebook Gasse Jätter